Product Image
Product Image
Product Image
Product Image

Băng keo trong 200y (1.7kg)

  • Băng keo trong 200y (1.7kg/ lốc)
  • Một lốc = 6 cuộn
  • Miễn phí giao hàng từ 10 lốc tại Đà Nẵng
  • Mua sỉ 10 lốc sẽ được giá ưu đãi
  • Mua kèm thùng carton và xốp hơi cũng sẽ được miễn ship

In Stock